Blog

Jedna mama se požalila na dete kako je opušteno i nekako nemarno u odnosu na školske obaveze rečima: ,,Ja uopšte nisam takva. Kod mene se zna, ako sam zacrtala nešto nema veze koliko je sati, da li sam umorna ili bolesna to će biti urađeno’’....

Ako ste svoju ADHD dijagnozu dobili nedavno, kada ste već uveliko u odraslom dobu ili ste odrasla osoba koja sumnja na ADHD, a još nema ,,zvaničnu’’ potvrdu svojih sumnji, onda uglavnom kada se osvrnete na svoje dosadašnje životno iskustvo imate doživljaj da ste se često...

ADHD (Attention deficit hyperactivity disorder) je poremećaj pažnje i egzekutivnih funkcija, koji može biti praćen hiperaktivnošću. Ovo je razvojni poremećaj što znači da se prvi simptomi uočavaju najčešće tokom detinjstva, ali oni sa razvojem ne nestaju, samo menjaju oblik i način ispoljavanja. Odrasle osobe sa ADHD-...

Egzekutivne funkcije možemo slikovto predstaviti kao ,,reditelja u našoj glavi’’. Baš kao što reditelj u pozorištu ili na filmu, prati sve elemente koji treba da budu usklađeni kako bi scena bila efektna, tako i reditelj u našoj glavi nadgleda ponašanje, njegovu usmerenost ka cilju, te...

Anksioznost je emocionalno stanje koje je svima dobro poznato, koje je svako tokom života iskusio. Setite se situacija kao što su ispiti, javni nastupi, razgovori za posao, odlazak na skup na kome gotovo nikog ne poznajete…bilo koji događaj koji je u vama izazvao osećaj nelagode,...

Tokom trudnoće, dok parovi čekaju svoju prvu bebu, među njima počinje da se razvija jedna nova relacija koja se naziva roditeljski savez ili koroditeljstvo. U okviru ovog tima teme koje povezuju partnere odnose se na bebu i njihove nove roditeljske uloge. Kao i druge životne uloge...

Osnovu Brain gym metode čini 26 pokreta. Ovaj program bazira se na pretpostavci da je učenje kretanja temelj svih učenja, jer je čovekovo kretanje povezano sa emocionalnim i kognitivnim procesima u mozgu. Kada je dete pod stresom, kada postoji neki problem koji utiče na njega...

Brain gym je metoda koju svakodnevno koristim u svom radu sa decom. Ova metoda koristi pokret da bi kod dece podstakla razvoj različitih veština- od opšte motoričke koordinacije, preko koncentracije i pamćenja, smanjenja hiperaktivnosti, do razvoja veština komunikacije i emocionalne ravnoteže. Činjenica da se bazira...

Početak trudnoće je period kada telo žene počinje da menja svoj način funksionisanja kako bi stvorilo uslove da narednih devet meseci bude mesto u kojem će se razviti novi život. Uporedo sa tim zametak novog života započinje svoj razvoj. Ovi procesi razvoja i promene odvijaju...