Deca i porodica

Porodično savetovanje

Uključuje savetodavni rad sa roditeljima u situacijama kada im je potrebna podrška u roditeljstvu i pristupu detetu. Ovaj vid podrške porodici najčešće je potreban u novim razvojnim fazama porodice (rođenje brata/sestre; polazak u vrtić ili školu) ili kada se porodica suočava sa stresnim životnim događajima (razvod, bolest, smrt).

Tokom porodičnog savetovanja cilj nam je da pomognemo roditeljima da razumeju ponašanje deteta, kao i celokupnu porodičnu dinamiku u određenim situacijama, te prilagode svoj pristup kako bi prevazišli teškoće sa kojima se suočavaju.

Porodično savetovanje je sastavni deo svakog individualnog psihološkog rada sa detetom, s obzirom da rad sa detetom obuhvata i saradnju sa porodicom. Osim kao deo rada sa detetom, porodično savetovanje se realizuje i samostalno kada roditelji imaju potrebu da se posavetuju u odnosu na pitanja ili dileme u vezi sa razvojem deteta i roditeljstvom.

Savetovanje se obavlja uživo ili online.

Cena usluge:

4500 RSD/45 evra

"Zadovoljan roditelj - zadovoljno dete" program za roditelje

Namenjen je roditeljima koji žele da rade na ličnom razvoju i unapređenju roditeljskih veština. Koncipiran je kao paket od pet inidividualnih susreta, tokom kojih pomoću različitih psiholoških tehnika radimo na prepoznavanju roditeljskih uverenja, emocija i ponašanja u odnosu na dete, te na razumevanju ponašanja deteta. Na taj način postavljamo temelje za funkcionalan razvoj porodičnih odnosa.

Program se izvodi uživo ili online.

Cena usluge:

Cena paketa: 21500 RSD / 210 evra (moguće je iskoristiti u okviru 2 meseca)

+ pokolon ebook vodič za roditelje ,,Zadovoljan roditelj- zadovoljno dete’’

Psihološka procena deteta

Psihološka procena deteta je proces tokom koga psiholog upoznaje dete, procenjuje njegov razvoj, aktuelno funkcionisanje i uočava eventualna odstupanja od razvoja očekivanog za odgovarajući uzrast. Vrlo je značajno da se u ovaj proces aktivno uključe i roditelji, kako bi upotpunili informacije o detetu, ali i o porodičnom kontekstu u kojem dete živi.

Osnovna psihološka procena se sastoji od dva susreta. Prvi susret rezervisan je za razgovor sa roditeljima i obavlja se bez prisustva deteta. Tokom ovog razgovora, psiholog se upoznaje sa problemom odnosno razlozima zbog kojih se porodica obraća za stručnu pomoć. Prikuplja informacije o detetu, njegovom razvoju, porodičnom funkcionisanju. Roditelji tokom ovog susreta imaju priliku da se upoznaju sa psihologom i njegovim načinom rada, te steknu jasniju sliku o tome kako će izgledati dalji tok procene deteta i terapijski proces.

Na drugom susretu psiholog se upoznaje sa detetom. Tom prilikom primenjuje standardizovane psihološke testove pomoću kojih procenjuje sve aspekte razvoja deteta (kognitivni, socio-emocionalni, govorno-jezički, motorički) i uočava da li postoje neka odstupanja od normi očekivanih za uzrast. Pored toga, psiholog prati i ponašanje deteta kako u test situaciji, tako i u okviru spontane interakcije tokom igre ili razgovora sa detetom.

Povremeno, po proceni psihologa nakon osnovne, porodici može biti predložena i dodatna procena koja može da obuhvata uključivanje šire mreže izvora informacija o detetu (npr. kontakt sa vrtićem/školom koju dete pohađa, nalaz nekog drugog stručnjaka-defektologa, pedijatra i sl.) ili dodatne susrete sa detetom i/ili roditeljima tokom kojih se upotpunjavaju podaci o detetovom razvoju kroz analizu dečijeg crteža, igre i opservaciju ponašanja u određenim spontanim ili zadatim situacijama.

Nakon procene, roditelji dobijaju pismeni nalaz i mišljenje psihologa koji sadrži rezultate procene detetovog razvoja, identifikaciju oblasti u kojoj postoji potreba za psihološkom podrškom i predloge za dalji rad sa detetom i porodicom.

Cena usluge:

9500 RSD za decu od 5 do 15 godina (dva termina- termin za roditelje i termin za dete )

Individualni rad sa decom sa ADHD-om

ADHD je poremećaj pažnje koji se najčešće prepoznaje već tokom predškolskog uzrasta, a u različitim formama traje tokom celog života. Deca sa ovim poremećajem imaju teškoća da započnu i održe kontinuitet u aktivnostima kojima se bave (učenje); često su zaboravni, imaju teškoće u planiranju i organizaciji vremena i obaveza, često menjaju hobije i interesovanja, imaju problem u komunikaciji zbog teškoće održavanja pažnje na razgovor, kao i čestog prekidanja sagovornika, često imaju problem sa ritmom spavanja, te imaju stalan osećaj unutrašnjeg nemira.

Zbog navedenih teškoća, deca sa ovim poremećajem često imaju teškoće sa razumevanjem i prihvatanjem sebe ,,osećaju se čudno, drugačije od ostalih’’, te zbog toga mogu imati teškoće sa uklapanjem u društvo, ostvarivanjem odnosa (sa učiteljima, nastavnicima, roditeljima), što može učiniti da se osećaju potišteno, zabrinuto, tužno, neadekvatno, a ponekad i da se zbog toga ponašanju neprimereno u odnosu na situaciju.

Program psihološke podrške kreiran je tako da deci sa ADHD-om i njihovim porodicama pomogne u razumevanju i prihvatanju karakteristika koje ova dijagnoza uključuje, kao i pružanju podrške u usvajanju i razvijanju veština pomoću kojih mogu lakše organizovati svoje svakodnevno funkcionisanje.

Cena pojedinačnog termina za dete:

3500 RSD / 35 evra

Paket od 5 unapred plaćenih termina za dete:

17000 RSD / 160 evra

Individualni program emotivne podrške detetu

Određene životne situacije sa sobom donose izazove u kojima je deci ponekad teško da se adaptiraju i prihvate zahteve koji takva situacija donosi. To su najčešće periodi koje donose neke promene u životu deteta (preseljenje, rođenje brata/sestre, razvod, smrt u porodici…).

Sa druge strane, neka deca su po prirodi osetljivija, imaju izraženije emotivne reakcije i potrebna im je podrška da se sa njima nose. Takođe,deca koja se na neki način razlikuju od vršnjaka (npr.darovita i taletovana deca) mogu imati teškoće u regulaciji emocija.

Program individualne emotivne podrške detetu kreiran je tako da kroz psihološke tehnike i terapiju igrom pomogne detetu da bolje razume svoje emocije, situacije u kojima se ne snalazi, te nauči načine da ovlada svojim emocijama i razvije samopuzdanje. Pored individualnog rada sa detetom, ovaj program uključuje i saradnju sa porodicom kako bi i roditeljima pružili odgovarajuće savete koji će pomoći da adekvatno podrže svoje dete.

Cena pojedinačnog termina za dete:

3500 RSD / 35 evra

Paket od 5 unapred plaćenih termina za dete:

17000 RSD / 160 evra

Online formular za zakazivanje konsultacija