O meni

Mila Radovanovic

Zdravo, ja sam Mila.

Od 2006. radim kao psiholog i psihoterapijski savetnik sa decom i odraslima. Osnovi prinicpi mog rada sa klijentima uključuju prijatnost – na svakom susretu nastojim da kreiram sigurnu i povreljivu atmosferu u kojoj će se klijent pre svega dobro osećati, što uključuje i doborvoljnost– klijenti sa kojima radim opredeljuju se za saradnju isključivo svojim izborom. Zbog toga nastojim da moj rad bude transparentan– odnosno da klijenti u svakom trenutku znaju šta mogu da očekuju, kao i da postave bilo koje pitanje koje se odnosi na naš rad. Tokom rada klijentima pristupam odgovorno, uvažavajući njih i njihovu privatnost, te su sve informacije koje klijent deli tokom terapijskog rada poverljive.

Moj pristupu klijentima je integrativan i holistički, što znači da se trudim da svakog klijenta sagledam kao celovitu osobu uzimajući u obzir njegovo mentalno i fizičko zdravlje, životnu fazu u kojoj se nalazi, specifičnosti okruženja u kojem živi i radi ili se školuje, a zatim u odnosu na to izaberem pristup i metode rada za koje procenjujem da će biti u njegovom najboljem interesu, te mu na najbolji način pomoći u rešavanju problema.

Da bih bila u skladu sa principima rada koje sam izabrala, rad na sopstvenom ličnom razvoju i kontinuirano profesionalno i opšte obrazovanje su oduvek deo moje svakodnevice. Psihološko savetodavni rad posmatram kao proces, čiji je cilj unapređenje mentalnog zdravlja i poboljšanje kvaliteta života, a klijenta vidim kao saradnika na tom putu. U radu sa decom, saradnja uključuje celu porodicu.

Ukoliko smatrate da moja stručna znanja i princip rada odgovaraju vašim potrebama i očekivanjima, biće mi drago da me kontaktirate kako bismo ostvarili saradnju.

Radna biografija

Mila Radovanović, master psiholog-psihoterapijski savetnik

Završila je studije psihologije 2005. godine na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Profesionalni angažman započela je 2006. godine u Kliničkom centru ,,Vojvodina’’, na Klinici za ginekologiju i akušerstvo. Tokom dve godine provedene na Klinici bavila se psihološkim aspektima reproduktivnog zdravlja žena. Putem individualnih seansi sa ženama ili u paru sa suprugom/partnerom, pružala je psihološku podršku klijentima sa problemima steriliteta, parovima koji su u proceduri vantelesne oplodnje, trudnicama sa rizičnim trudnoćama, ženama upućenim na ginekološke operacije, ženama koje se odlučuju na prekid trudnoće.

Od 2008. godine svoju karijeru nastavlja u Predškolskoj ustanovi ,,Radosno detinjstvo’’, gde su joj tokom šest godina rada glavne profesionalne aktivnosti bile usmerene na praćenje razvoja dece, prevenciju psiholoških razvojnih poremećaja i kreiranje programa podrške za decu sa smetnjama i teškočama u razvoju. U okviru angažovanja u Savetovalištu za porodicu, pri predškolskoj ustanovi organizovala je treninge roditeljskih veština namenjene grupama roditelja, stručne edukacije namenjene vaspitačima, kao i individualne savetodavne razgovore sa roditeljima iz domena roditeljstva, porodičnih odnosa i razvoja deteta.

Od 2014. do 2017. radila je kao asistent na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera u Subotici, gde je bila angažovana na predmetima razvojna psihologija, mentalno zdravlje, psihologija emocija, psihologija ishrane, veštine komunikacije sa pacijentom, dečiji razvoj kroz igru i neuropsihologija razvojnog doba. Koautor je udžbenika ,,Mentalna higijena” za studente visokih strukovnih škola za obrazovanje vaspitača.

Nakon više od decenije profesionalnog angažovanja u različitim institucijama, 2017. godine karijeru nastavlja u okviru privatne prakse kao stručni saradnik Centra za razvoj potencijala dece i mladih ,,Play’’ i specijalističke psihijatrijske ordinacije ,,Psychiatria Nova’’.

Septembra  2022. godine sa koleginicom logopedom osniva centar ,,Gaudium’’ u okviru koga pruža usluge psihološke procene, savetovanja i edukacije.

Uz svoju profesionalnu delatnost, kontinuirano se edukuje, stiče nova znanja i veštine kojima nastoji da obogati svoj rad. Tako je 2005. godine završila bazični nivo edukacije iz transakcione analize (TA 101), a zatim naredne tri godine nastavila edukaciju na naprednom kursu. 2009. godine stekla je zvanje Porodičnog savetnika završivši dvogodišnju edukaciju iz sistemske porodične terapije, a u okviru master studija usvojila je i bazična znanja iz REBT-a (racionalno-emocionalno bihevioralne terapije).

Stručna znanja obogatila je i na seminarima: ,,Procena psihopatologije kod dece i adolescenata’’ (2012); ,,Mogućnosti primene teorije afektivne vezanosti u savetodavnom radu sa porodicama’’ (2013); ,,Primena teorije afektivne vezanosti u radu sa roditeljima dece sa hroničnim bolestima i razvojinim smetnjama’’ (2014), Brain gym (2015, 2019,2020), ,,Terapeutsko pričanje priča’’- Kako kroz priču pristupiti izazovnom  ponašanju i zahtevnim situacijama (2018); Preventivni rad na partnerskim odnosima (2018); : Learn to play therapy, primena terapije igrom u radu sa decom sa  smetnjama i teškoćama u razvoju (2019); Gestalt play therapy (2021); Attachment Styles in the Workplace (2022); Addressing Trauma Trough Brief Intervention (2022) i brojnim drugim.

Trenutno radi na izradi doktorske disertacije na temu ,,Determinante kvaliteta koroditeljskog odnosa u prenatalnom periodu’’ na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.