O meni

Zovem se Mila Radovanović. Od 2006. godine radim kao psiholog sa odraslima i decom. Moje profesionalno angažovanje sastoji se od tri segmenta:

  1. Rad sa klijentima koji uključuje psihološku procenu i savetodavni rad sa decom i odraslima;
  2. Edukativne aktivnosti koje uključuju organizaciju i realizaciju seminara, predavanja i radionica i pisanje bloga;
  3. Naučno-istraživački rad koji uključuje osmišljavanje i sprovođenje istraživanja i izradu naučno-stručnih publikacija.

Tokom godina završila sam brojne edukacije i mnogo čitala jer smatram da uvek ima prostora za širenje znanja, lični razvoj i profesionalno usavršavanje. U radu sa klijentima težim da integrišem sva stečena znanja i veštine i da prilagodim pristup rada osobenostima klijenta i problema na kojem radimo, bez obzira da li se radi o deci ili odraslima. Tako, u svom radu pored različitih tehnika iz oblasti psihologije i psihoterapije, koristim i muziku, pokret, tehnike disanja, crtanje. Psihološko savetodavni rad posmatram kao proces, čiji je cilj unapređenje mentalnog zdravlja i poboljšanje kvaliteta života, a klijenta vidim kao saradnika na tom putu. U radu sa decom, saradnja uključuje celu porodicu.

Ukoliko smatrate da moja stručna znanja i princip rada odgovaraju vašim potrebama i očekivanjima, biće mi drago da me kontaktirate kako bismo ostvarili saradnju.

Radna biografija

Mila Radovanović, psiholog-porodični savetnik

Završila je studije psihologije 2005. godine na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Profesionalni angažman započela je 2006. godine u Kliničkom centru ,,Vojvodina’’, na Klinici za ginekologiju i akušerstvo. Tokom dve godine provedene na Klinici bavila se psihološkim aspektima reproduktivnog zdravlja žena. Putem individualnih seansi sa ženama ili u paru sa suprugom/partnerom, pružala je psihološku podršku klijentima sa problemima steriliteta, parovima koji su u proceduri vantelesne oplodnje, trudnicama sa rizičnim trudnoćama, ženama upućenim na ginekološke operacije, ženama koje se odlučuju na prekid trudnoće.

Od 2008. godine svoju karijeru nastavlja u Predškolskoj ustanovi ,,Radosno detinjstvo’’, gde su joj tokom šest godina rada glavne profesionalne aktivnosti bile usmerene na praćenje razvoja dece, prevenciju psiholoških razvojnih poremećaja i kreiranje programa podrške za decu sa smetnjama i teškočama u razvoju. U okviru angažovanja u Savetovalištu za porodicu, pri predškolskoj ustanovi organizovala je treninge roditeljskih veština namenjene grupama roditelja, stručne edukacije namenjene vaspitačima, kao i individualne savetodavne razgovore sa roditeljima iz domena roditeljstva, porodičnih odnosa i razvoja deteta.

Od 2014. do 2017. radila je kao asistent na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera u Subotici, gde je bila angažovana na predmetima razvojna psihologija, mentalno zdravlje, psihologija emocija, psihologija ishrane, veštine komunikacije sa pacijentom, dečiji razvoj kroz igru i neuropsihologija razvojnog doba. Koautor je udžbenika ,,Mentalna higijena” za studente visokih strukovnih škola za obrazovanje vaspitača.

Nakon više od decenije profesionalnog angažovanja u različitim institucijama, karijeru nastavlja u okviru privatne prakse kao stručni saradnik u Play centru i kao spoljni saradnik ordinacije Psychiatria Nova.

Uz svoju profesionalnu delatnost, kontinuirano se edukuje, stiče nova znanja i veštine kojima nastoji da obogati svoj rad. Tako je 2005. godine završila bazični nivo edukacije iz transakcione analize (TA 101), a zatim naredne tri godine nastavila edukaciju na naprednom kursu. 2009. godine stekla je zvanje Porodičnog savetnika završivši dvogodišnju edukaciju iz sistemske porodične terapije, a u okviru master studija usvojila je i bazična znanja iz REBT-a (racionalno-emocionalno bihevioralne terapije).

Stručna znanja obogatila je i na seminarima: Osobe sa autizmom u zajednici (2010); ,,Procena psihopatologije kod dece i adolescenata’’ (2012); Autistični spektar poremećaja: prepoznavanje i dijagnostika kod dece i mladih (2012); NTC sistem učenja- razvoj kreativnog i funkcionalnog razmišljanja i efikasnog učenja (2013); ,,Mogućnosti primene teorije afektivne vezanosti u savetodavnom radu sa porodicama’’ (2013); ,,Primena teorije afektivne vezanosti u radu sa roditeljima dece sa hroničnim bolestima i razvojinim smetnjama’’ (2014), Brain gym (2015, 2019,2020) i drugim. Pored kontinuiranog stručnog usavršavanja, prati i aktuelna naučna dostignuća.

Trenutno radi na izradi doktorske disertacije na temu ,,Determinante kvaliteta koroditeljskog odnosa u prenatalnom periodu’’ na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.

Email adrese ne ustupaju se trećim licima ni pod kojim uslovima.
POSETITE INBOX ILI SPAM / JUNK SANDUČE
Uspešno ste se prijavili, hvala!
Psihološko savetovalište Mila Radovanović
www.milaradovanovic.com
Prijavite se na newsletter
Želite li da budete informisani o novostima na blogu i najavama događaja?
Prijavite se na newsletter.
Email adrese ne ustupaju se trećim licima ni pod kojim uslovima.
Email adrese ne ustupaju se trećim licima ni pod kojim uslovima.
Email adrese ne ustupaju se trećim licima ni pod kojim uslovima.