O meni

Zovem se Mila Radovanović. Od 2006. godine radim kao psiholog sa odraslima i decom. Moje profesionalno angažovanje sastoji se od tri segmenta:

  1. Rad sa klijentima koji uključuje psihološku procenu i savetodavni rad sa decom i odraslima;
  2. Edukativne aktivnosti koje uključuju organizaciju i realizaciju seminara, predavanja i radionica i pisanje bloga;
  3. Naučno-istraživački rad koji uključuje osmišljavanje i sprovođenje istraživanja i izradu naučno-stručnih publikacija.

Tokom godina završila sam brojne edukacije i mnogo čitala jer smatram da uvek ima prostora za širenje znanja, lični razvoj i profesionalno usavršavanje. U radu sa klijentima težim da integrišem sva stečena znanja i veštine i da prilagodim pristup rada osobenostima klijenta i problema na kojem radimo, bez obzira da li se radi o deci ili odraslima. Tako, u svom radu pored različitih tehnika iz oblasti psihologije i psihoterapije, koristim i muziku, pokret, tehnike disanja, crtanje. Psihološko savetodavni rad posmatram kao proces, čiji je cilj unapređenje mentalnog zdravlja i poboljšanje kvaliteta života, a klijenta vidim kao saradnika na tom putu. U radu sa decom, saradnja uključuje celu porodicu.

Ukoliko smatrate da moja stručna znanja i princip rada odgovaraju vašim potrebama i očekivanjima, biće mi drago da me kontaktirate kako bismo ostvarili saradnju.

Radna biografija

Mila Radovanović, psiholog-porodični savetnik

Završila je studije psihologije 2005. godine na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Profesionalni angažman započela je 2006. godine u Kliničkom centru ,,Vojvodina’’, na Klinici za ginekologiju i akušerstvo. Tokom dve godine provedene na Klinici bavila se psihološkim aspektima reproduktivnog zdravlja žena. Putem individualnih seansi sa ženama ili u paru sa suprugom/partnerom, pružala je psihološku podršku klijentima sa problemima steriliteta, parovima koji su u proceduri vantelesne oplodnje, trudnicama sa rizičnim trudnoćama, ženama upućenim na ginekološke operacije, ženama koje se odlučuju na prekid trudnoće.

Od 2008. godine svoju karijeru nastavlja u Predškolskoj ustanovi ,,Radosno detinjstvo’’, gde su joj tokom šest godina rada glavne profesionalne aktivnosti bile usmerene na praćenje razvoja dece, prevenciju psiholoških razvojnih poremećaja i kreiranje programa podrške za decu sa smetnjama i teškočama u razvoju. U okviru angažovanja u Savetovalištu za porodicu, pri predškolskoj ustanovi organizovala je treninge roditeljskih veština namenjene grupama roditelja, stručne edukacije namenjene vaspitačima, kao i individualne savetodavne razgovore sa roditeljima iz domena roditeljstva, porodičnih odnosa i razvoja deteta.

Od 2014. do 2017. radila je kao asistent na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera u Subotici, gde je bila angažovana na predmetima razvojna psihologija, mentalno zdravlje, psihologija emocija, psihologija ishrane, veštine komunikacije sa pacijentom, dečiji razvoj kroz igru i neuropsihologija razvojnog doba. Koautor je udžbenika ,,Mentalna higijena” za studente visokih strukovnih škola za obrazovanje vaspitača.

Nakon više od decenije profesionalnog angažovanja u različitim institucijama, karijeru nastavlja u okviru privatne prakse kao stručni saradnik u Play centru i kao spoljni saradnik ordinacije Psychiatria Nova.

Uz svoju profesionalnu delatnost, kontinuirano se edukuje, stiče nova znanja i veštine kojima nastoji da obogati svoj rad. Tako je 2005. godine završila bazični nivo edukacije iz transakcione analize (TA 101), a zatim naredne tri godine nastavila edukaciju na naprednom kursu. 2009. godine stekla je zvanje Porodičnog savetnika završivši dvogodišnju edukaciju iz sistemske porodične terapije, a u okviru master studija usvojila je i bazična znanja iz REBT-a (racionalno-emocionalno bihevioralne terapije).

Stručna znanja obogatila je i na seminarima: Osobe sa autizmom u zajednici (2010); ,,Procena psihopatologije kod dece i adolescenata’’ (2012); Autistični spektar poremećaja: prepoznavanje i dijagnostika kod dece i mladih (2012); NTC sistem učenja- razvoj kreativnog i funkcionalnog razmišljanja i efikasnog učenja (2013); ,,Mogućnosti primene teorije afektivne vezanosti u savetodavnom radu sa porodicama’’ (2013); ,,Primena teorije afektivne vezanosti u radu sa roditeljima dece sa hroničnim bolestima i razvojinim smetnjama’’ (2014), Brain gym (2015, 2019,2020) i drugim. Pored kontinuiranog stručnog usavršavanja, prati i aktuelna naučna dostignuća.

Trenutno radi na izradi doktorske disertacije na temu ,,Determinante kvaliteta koroditeljskog odnosa u prenatalnom periodu’’ na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.