Značaj prenatalnog perioda za razvoj deteta i porodice

Značaj prenatalnog perioda

Značaj prenatalnog perioda za razvoj deteta i porodice

Malo je događaja u životu koji donose toliko promena u svim aspektima svakodnevnog funkcionisanja žene, para i porodice kao što je to trudnoća. Od fizičkih i hormonskih promena koji menjaju telo žene, do promena u životnim ulogama, odnosima, navikama i stvaranja jednog potpuno novog bića koje će od ovog trenutka postati jedna od najznačajnijih osoba u životu budućih roditelja. Sve ove promene i u psihološkom smislu su vrlo kompleksne i izazovne jer traže od nas da preispitamo svoje stavove, naučene obrasce funkcionisanja, ustaljene odnose i navike i da se adaptiramo na nove okolnosti. To nije ni malo lak zadatak,a posebno onda kada nije sve ,,idealno’’, kada postoje nerešeni konflikti u porodici ili u partnerskom odnosu, kada su prisutne dodatni izvori stresa poput nerešene finansijske situacije, neizvesnosti očuvanja radnog mesta, kad trudnoća nije bila planirana i sl. Zbog svega toga značaj prenatalnog perioda može da bude ključan u trasiranju daljeg razvoja deteta i porodice.

Psihološka praksa, kao i istraživanja u ovoj oblasti, ukazuju na to da će način na koji ćemo se adaptirati na sve navedene promene u toku trudnoće u značajnoj meri odrediti i način na koji ćemo funkcionisati u ulozi roditelja, način na koji ćemo fukcionisati kao porodica odnosno način na koji ćemo oblikovati ličnost deteta koje isčekujemo. Način i kvalitet adaptacije na nove životne događaje zavisi od našeg predhodnog iskustva, ali i veština koje smo tokom života stekli. Ovo se pre svega odnosi na način koliko dobro možemo da procenimo sopstvene emocije i emocije drugih, koliko smo vešti u ispoljavanju emocija, zatim na način komunikacije i veštine rešavanje problema, kao i načina sagledavanja situacije i mogućnosti da sagledamo sve raspoložive opcije.

Ukoliko tokom trudnoće i u prvim mesecima nakon dolaska bebe roditelji ne uspeju da se adaptiraju na novu ulogu, to može stvoriti potencijalno polje za razvoj problema.Neusagalšeni roditeljski stavovi, konfliktni odnosi u porodici, nedostatak međusobnog razumevanja i podrške, stres kao posledica balansiranja roditeljske uloge sa drugim izazovima svakodnevnice koji tada nastaju neretko dovedu do problema u oblasti mentalnog zdravlja dece i roditelja. Poremećaji ponašanja, anksiozno-depresivni poremećaji, psihosomatske tegobe samo su neki od njih.

Sa druge strane, svi pobrojani obrasci funcionisanja koji dovode do problema mogu se prevenirati ako se na vreme prepoznaju i ako se putem psihološkog savetovanja i psihoterapije radi na njihovoj promeni. Kada govorimo o roditeljstvu i porodičnim odnosima, onda je period trudnoće ključan trenutak za ovakve preventivne intervencije upravo zbog toga što se već u tom periodu razvija roditeljski identitet i što mi odgovarajućom psihološkom procenom već tada možemo prepoznati izvesna uverenja i obrasce funkcionisanja za koje znamo do neće doprineti dobroj adaptaciji budućih roditelja na nove životne uloge i funkcionisanja buduće porodice.

Imajući u vidu značaj rane procene i preventivih programa, dizajnirali smo programe koji obuhvataju prenatalnu procenu partnerskog funkcionisanja, koroditeljskog odnosa i razvoja roditeljske uloge, kao i individualnog savetovanja i grupnih programa. Parovima koji očekuju bebu nudimo besplatnu uslugu psihološke procene navedenih aspekata koji su značajni za pripremu za roditeljstvo. Najpogodnije vreme za ovaj vid procene je između 5. i 8. meseca trudnoće. Nakon procene, parovi će dobiti povratne informacije, a zatim ukoliko se ukaže potreba mogu se uključiti u neki od individualnih ili grupnih programa psihološke podrške.

Za prijavu i dodatne informacije zainteresovane trudnice i parovi mogu se javiti našem psihologu Mili Radovanović na broj telefona 064 115 06 02 ili putem online formulara za zakazivanje.

Podelite prilog sa prijateljima
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments