Rad sa odraslima

Psihološka procena

Psihološka procena odraslih obuhvata intervju pomoću koga se informišemo o osnovnim podacima značajnim za psihološko funkcionisanje osobe (porodični status, zaposlenje, opšte zdravstveno stanje i dr.), zatim psihološke testove za procenu ličnosti i inteligencije. Kao rezultat psihološke procene dobijamo izveštaj o aktuelnom funkcionisanju ispitanika, koji može biti polazna osnova za dalji plan tretmana.Psihološku procenu može inicirati psiholog kao dopunu dijagnostičkoj proceduri, a može je zatražiti i sam ispitanik ukoliko želi da bolje spozna svoje lične karakteristike i sposobnosti u cilju daljeg ličnog i profesionalnog razvoja.

Trajanje

Dva susreta po 1 – 1,5 sat

Cena

8500 dinara obuhvata dva susreta + pismeni izveštaj

Psihološko-savetodavni rad sa odraslima

Uključuje individualne seanse sa klijentima koje mogu biti usmerene ka postizanju nekog cilja u oblasti ličnog razvoja ili prevazilaženju teškoće u domenu mentalnog zdravlja. Individualni pristup pruža mogućnost klijentima da u sigurnom i poverljivom odnosu sa psihologom istraže svoja osećanja, razmišljanja, brige i uverenja koja se odnose na aktuelnu životnu situaciju. Savetodavni proces uključuje i sticanje uvida u ona uverenja i obrasce ponašanja koji su nefunkcionalni i koji dovode do emocionalnih problema i osećaja diskomfora. Cilj savetodavnog rada je da se uočeni nefunkcionalni obrasci promene i prevaziđu, te da se na taj način poveća nivo subjektivnog blagostanja i unapredi kvalitet života. Prvi susret posvećen je upoznavanju tokom kojeg klijent navodi razloge zbog kojih se obraća psihologu, a potom ga psiholog upoznaje sa svojim načinom rada, predlaže oblik rada koji je u skladu sa potrebama klijentima i zajednički definišu cilj na kojem će u okviru seansi raditi.

Trajanje

jedan susret nedeljno po 1 sat

Kome je usluga namenjena

Odraslima

Kada se javiti

 • kada imate neki strah, tremu, fobiju ili ste anksiozni i to vas ometa u svakodnevnom funkcionisanju;
 • kada imate problem sa pažnjom, koncentracijom, učenjem i/ili  produktivnošču na poslu;
 • kada osećate da ste često pod stresom i da to smanjuje kvalitet vašeg života;
 • kada imate psihosomatske tegobe (bol, napetost,trnjenje ruku, teškoće sa disanjem  bez jasnog medicinskog uzroka), probleme sa spavanjem, apetitom;
 • kada osećate da imate česte promene raspoloženje ili ste često napeti, razdražljivi, neraspoloženi;
 • kada imate česte konflikte ili teškoće u komunikaciji sa partnerom, članovima porodice ili na poslu;
 • kada se suočavate sa nekim neprijatnim životnim događajem (raskid /razvod, bolest nekog bliskog, gubitak posla);
 • kada vam je potrebna podrška da donesete neku odluku (promena posla, preseljenje, prekid veze);
 • kada želite da radite na ličnom razvoju i unapredite kvalitet života kroz unapređenje veština komunikacije, razvoja emocionalne pismenosti, razvoja veština za suočavanju sa stresom.

Cena 3500 rsd / 35 eur

Dostupno i online.

 • 60 minuta.
"U skladu sa sobom" - program za lični razvoj

Biti u balansu sa sobom i svojim okruženjem jedan je od ključnih činioca očuvanja i unapređenja fizičkog i mentalnog zdravlja. Program ,,U skladu sa sobom’’ osmišljen je tako da vas kroz različite psihološke tehnike i elemente yoga prakse vodi kroz proces prepoznavanja i povezivanja sa sobom – onim ko ste vi, koje su vaše vrednosti, ciljevi, uverenja, emocije, ali i sa vašim okruženjem – ko vas okružuje, podržava ili sputava i kako sve to da integrišete tako da budete zadovoljni svojim životom.

Ciklus uključuje šest susreta, tokom kojih ćemo koristiti telo, duh i um kako bismo pronašli odgovore na pitanja i istražili teme iz drugačije perspektive.

Uključićemo pokret kako bismo uvideli koliko je on moćan saveznik u unapređenju mentalnog zdravlja. Ne brinite, ništa neće biti fizički zahtevno niti naporno, određene vežbe koje su uključene uglavnom se izvode sedeći ili stojeći u mestu, a njihova funkcija je da vas nauči kako da upravljate sopstvenim disanjem kao alatom za postizanje psiho-fizikog balansa, kao i kako da upravljate svojom pažnjom.

Osim pokreta, uključićemo i vežbe relaksacije i psihološke tehnike. Prvi susret namenjen je upoznavanju i postavljanju ličnih ciljeva, a zatim sledi pet tematskih sureta, tokom kojih ćemo obraditi sledeće teme:

Pogled u sebe – istaživaćemo na koje sve načine možemo da odredimo sebe, ko smo mi stvarno? Da li sebe sagledavamo kroz uloge koje obavljamo? Možda kroz neku osobinu ili fizičku karakteristiku? Koliko smo zadovoljni sobom i šta bismo voleli da promenimo.

Živeti u skladu sa sobom – Istražujemo koliko smo svoj život i svakodnevne aktivnosti organizovali tako da one budu u skladu sa vrednostima kojima težimo. Definišemo ciljeve i pravimo planove tako da uskladimo svoj život sa sobom.

Upoznaj, pa pobedi – Istražujemo koje su to situacije, ljudi ili događaji koji su za nas stresni. Istražujemo svoje reakcije na stres i tražimo strategije za prevladavanje.

U kontaktu sa drugima – Istražujemo svoje okruženje, odnose sa bliskim ljudima. Ko nas podržava, koji odnos bismo želeli da promenimo. Kako odnosi utiču na nas?

Istrajno do cilja – Istražujemo motivaciju i tragamo za formulom koja će biti naš saveznik da istrajemo na svom putu do ciljeva koje smo sebi postavili.

Trajanje

6 susreta po 1h, svake ili svake druge nedelje po dogovoru

Cena

3500 rsd po susretu

"Mindfulness"- program za lični razvoj

Mindfulness (puna svesnost) je stanje svesti koje postižemo kada smo potpuno prisutni ovde i sada. Tada smo u mogućnosti da u potpunosti primetimo i prihvatimo sopstvene misli, potrebe i osećanja, kao i da svesno donosimo odluke i pravimo izbore.

Usvajanjem ovog pristupa možemo značajno doprineti unapređenju kvaliteta života, a napredak je vidljiv u različitim oblastima:

 • poboljšanje pažnje i radne efikasnosti
 • bolja kontrola emocija
 • poboljšanje opšteg raspoloženja i veće zadovoljstvo u životu
 • efikasnije suočavanje sa stresom i prevencija ,,burn out’’ sindroma
 • ublažavanje anksiozno-depresivnih tegoba
 • poboljšanje psihosomatskih tegoba
 • ublažavanje nesanice i problema sa snom
 • unapređenje komunikacije i kvaliteta odnosa sa drugima

Mindfulness program za lični razvoj sastoji se od osam susreta, tokom kojih se postepeno savladavaju tehnike kojima se postiže stanje pune svesnosti. Pored toga, program sadrži i edukativni deo tokom kojeg se bolje upoznajemo sa osnovim principima i načinima funkcionisanja naše pažnje, misli i emocija, što doprinosi boljoj kontroli i svesnijem upravljanju ovim psihičkim funkcijama.

Trajanje

8 susreta po 1h, svake ili svake druge nedelje po dogovoru

Cena

3500 rsd po susretu

Online formular za zakazivanje konsultacija