O blogu

Ideja o pokretanju bloga javila se u toku mog angažovanja na doktorskim studijama iz psihologije. Uža stručna oblast koju sam u okviru studija izabrala odnosi se na teme iz prenatalne psihologije, psiholoških procesa tokom trudnoće, razvoja roditeljskog identiteta i koroditeljskog odnosa. Ova oblast je relativno mlada i u okviru psihološke struke. U svetskim naučnim krugovima, ona se intenzivnije proučava od 1960-tih, dok u našoj zemlji, pa i regionu istraživanja iz ove oblasti datiraju dvadesetak godina u nazad.

Tako sam, profesionalno izučavajući ovu oblast poželela da je približim široj javnosti putem bloga koji je nastao u leto 2017. godine. U tekstovima koje objavljujem nastojim da budućim roditeljima približim sve one teme i psihološke procese koji su značajni u pripremi za roditeljstvo. Da ukažem na sve ono što je na ovom putu očekivano, kao i na izazove sa kojima se mogu susreti na ovom putu. Kroz izbor tema, težim i tome da čitaocima predstavim psihologiju kao nauku koja proučava očekivane razvojne procese, a psihologa kao stučnjaka koji može biti podrška na putu ličnog razvoja. Sa druge strane, značajno mi je da istaknem da su i teškoće u oblasti mentalnog zdravlja nešto sa čim se svako može susresti. Trudnoća jeste specifičan period u životu koji donosi brojne promene na bio-psiho-socijalnom planu žene i porodice, te zbog toga može biti period izazova i povišene osetljivosti i u oblasti mentalnog zdravlja.

Teme iz oblasti roditeljstva i razvoja deteta, prirodno se nadovezuju na oblast pripreme za roditeljstvo. U okviru ovog segmenta nastojim da čitaocima približim pitanja i dileme sa kojima se roditelji najčešće obraćaju u okviru moje psihološke prakse, kao i da ponudim odgovore na njih. Takođe, i u ovoj oblasti nastojim da pišem o naučnim saznanjima iz oblasti psihologije, ali i njihovoj primeni u praksi.

Nadam se da će teme u okviru bloga naći put do svoje publike i da će na taj način doprineti širenju svesti o tome da je roditeljstvo uloga u kojoj uvek ima prostora za lični razvoj i napredak, a na taj put je dobro krenuti na vreme, onda kada se pripremamo za ovu važnu životnu ulogu. Funkcionalna porodica i harmonični porodični odnosi su osnova mentalnog zdravlja svakog njenog člana. Odnosi se grade i razvijaju, a sa njima i svaki član zajednice.

Email adrese ne ustupaju se trećim licima ni pod kojim uslovima.
POSETITE INBOX ILI SPAM / JUNK SANDUČE
Uspešno ste se prijavili, hvala!
Psihološko savetovalište Mila Radovanović
www.milaradovanovic.com
Prijavite se na newsletter
Želite li da budete informisani o novostima na blogu i najavama događaja?
Prijavite se na newsletter.
Email adrese ne ustupaju se trećim licima ni pod kojim uslovima.
Email adrese ne ustupaju se trećim licima ni pod kojim uslovima.
Email adrese ne ustupaju se trećim licima ni pod kojim uslovima.