O blogu

Ideja o pokretanju bloga javila se u toku mog angažovanja na doktorskim studijama iz psihologije. Uža stručna oblast koju sam u okviru studija izabrala odnosi se na teme iz prenatalne psihologije, psiholoških procesa tokom trudnoće, razvoja roditeljskog identiteta i koroditeljskog odnosa. Ova oblast je relativno mlada i u okviru psihološke struke. U svetskim naučnim krugovima, ona se intenzivnije proučava od 1960-tih, dok u našoj zemlji, pa i regionu istraživanja iz ove oblasti datiraju dvadesetak godina u nazad.

Tako sam, profesionalno izučavajući ovu oblast poželela da je približim široj javnosti putem bloga koji je nastao u leto 2017. godine. U tekstovima koje objavljujem nastojim da budućim roditeljima približim sve one teme i psihološke procese koji su značajni u pripremi za roditeljstvo. Da ukažem na sve ono što je na ovom putu očekivano, kao i na izazove sa kojima se mogu susreti na ovom putu. Kroz izbor tema, težim i tome da čitaocima predstavim psihologiju kao nauku koja proučava očekivane razvojne procese, a psihologa kao stučnjaka koji može biti podrška na putu ličnog razvoja. Sa druge strane, značajno mi je da istaknem da su i teškoće u oblasti mentalnog zdravlja nešto sa čim se svako može susresti. Trudnoća jeste specifičan period u životu koji donosi brojne promene na bio-psiho-socijalnom planu žene i porodice, te zbog toga može biti period izazova i povišene osetljivosti i u oblasti mentalnog zdravlja.

Teme iz oblasti roditeljstva i razvoja deteta, prirodno se nadovezuju na oblast pripreme za roditeljstvo. U okviru ovog segmenta nastojim da čitaocima približim pitanja i dileme sa kojima se roditelji najčešće obraćaju u okviru moje psihološke prakse, kao i da ponudim odgovore na njih. Takođe, i u ovoj oblasti nastojim da pišem o naučnim saznanjima iz oblasti psihologije, ali i njihovoj primeni u praksi.

Pored tema namenjenih (budućim) roditeljima, tu su i teme iz oblasti ličnog razvoja, kao i članci koji se bave problemima u domenu mentalnog zdravlja.

Nadam se da će čitaoci imati priliku da se kroz tekstove na blogu informišu i edukuju, ali i da pronađu neki koristan savet.