Mentorski program

Mentorski program namenjen je stručnjacima koji rade sa decom i porodicama. Ovo je individualni program koji kreiramo zajedno u skladu sa Vašim potrebama. Ukoliko ste na početku karijere i prepoznajete da Vam nedostaju specijalizovana znanja i tehnike primenjive u praktičnom radu sa decom i porodicama, ukoliko imate potrebu za profesionalnom podrškom da bolje razumete dete/porodicu sa kojim radite i za njih kreirate individualni program podrške,  ovaj program može biti dobar izbor za Vas. Teme kojima se bavimo na ovom programu uključuju specifične oblasti rada sa decom i porodicama u okviru razvojne psihopatologije (ADHD, poremećaji ponašanja, anksioznost), kao i rad sa darovitom decom.

Program može biti edukativnog karaktera- individualni 3 časovni webinar na dogovorenu temu (240 evra) ili u vidu konsultacija u okviru kojih Vi iznosite prikaz slučaja, a zatim zajedno analiziramo i kreiramo individualni plan podrške za dete/porodicu sa kojom radite (90 evra sat).

Način rada online ili uživo.

Zakažite besplatne 15 minutne konsultacije ukoliko želite da kreiramo sadražaj programa u odnosu na vaše aktuelne potrebe i dogovorimo se za vreme realizacije.