Psihološki i psihopatološki aspekti trudnoće- prepoznavanje i tretman

Sa velikim zadovoljstvom Vas pozivamo na edukaciju na temu  ,,Psihološki i psihopatološki aspekti trudnoće- prepoznavanje i tretman’’.

 

Osnovni cilj edukacije je povećanje profesionalnih kompetencija za podršku mentalnog zdravlja trudnica.

 Specifični ciljevi edukacije su:

  • Upoznavanje sa očekivanim psihološkim procesima u toku trudnoće
  • Prepoznavanje faktora rizika za razvoj prenatalne vezanosti, koja čini osnovu za formiranje roditeljskog identiteta i adekvatne brige trudnice za zdravlje i dobrobit fetusa
  • Osposobljavanje profesionalaca za prepoznavanje anksioznih i depresivnih poremećaja u trudnoći
  • Edukacija o savremenim modelima tretmana anksioznih i depresivnih poremećaja kod trudnica

 

Edukacija je namenjena:

  1. zdravstvenim radnicima: lekarima (opšte prakse, specijalistima ginekologije, pedijatrije, higijene, socijalne medicine, psihijatrije);
  2. zdravstvenim saradnicima: psiholozima, defektolozima, socijalnim radnicima, genetičarima
  3. svim zainteresovanim profesionalcima koji se u svom radu susreću sa trudnicama

 

Edukacija je akreditovana za zdravstvene radnike i saradnike i nosi 4 boda KME za pasivno učešće.

*edukacija je u procesu akreditacije kod Komore socijalne zaštite

 

Vreme i mesto održavanja edukacije: 12.10.2018. od 11-15 časova

Specijalistička psihijatrijska ordinacija ,,Psychiatria Nova’’, Novi Sad, Alekse Šantića 74

Cena: 3000 RSD po učesniku

 

Autorke edukacije:

Dr Sci. Med. Slađana Martinović Mitrović, specijalista psihijatrije

(Više o predavaču  http://psychiatrianova.rs/o-nama/ )

 

Mila Radovanović, master psiholog-porodični savetnik

(Više o predavaču http://playcentar.rs/mila-radovanovic/ )

Informacije i prijave: edukacije.psychiatrianova@gmail.com i 064 115 06 02 (Mila Radovanović)